logon.ultra-wow.ir

ساخت اکانت

هشدار :

اطلاعات وارد شده در زمان بازیابی رمز عبور مورد استفاده قرار میگیرند ، پس حتماً اطلاعات را با دقت و بصورت دقیق وارد کنید

آموزش اتصال به سرور
قدم دوم
برای دیده شدن تغییرات سرور
دانلودپتچ کاستم, بعد از دانلود فایل آن را به پوشه دیتا خود انتقال دهید تا تغییرات سرور را بدرستی ببینید.