سرور World Of Warcraft Ultra-wOw

سرور اولترا کار خود را در سال 98 با هدف بهبود سرور های فان و سرگرم کننده آغاز کرده و خرسند از این که شما بازیکنان عزیز همیشه در بهتر شدن آن سهیم بوده اید هم چنین سرور ورلد آف وارکرافت اولترا با کادر game master های فعال همیشه آماده ی کمک به شما عزیزان و بروز بودن سرور تلاش می کند.

ثبت نام